Vissza az eseményekhez

Erkölcsi kérdések a 21. században

Dátum: 2012. november 9. - 2012. november 9.

A PTE BTK Filozófia Tanszék, a Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület, az ETHOSZ Egyesület, a Pólusok Társadalomtudományi Egyesület, a PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék, a PTE ETK Egészségfejlesztési és Népegészségtani Tanszék és az MTA PAB Filozófiai Munkabizottság konferenciája. A rendezvény a PTE BTK támogatásával valósul meg, a PTE BTK 30/20 című jubileumi rendezvénysorozatának részeként.

 

November 9. – Plenáris előadások
(30 perces előadások, utána 10 perc diskurzus) 25001 terem

11. 00 Megnyitó - Köszöntő

11. 10 Prof. Dr. Weiss János PTE BTK, az MTA doktora: Az etika társadalomelméleti kontextusban

11. 50 Dr. habil. Druzsin Ferenc, egyetemi magántanár, ELTE BTK, Kaposvári Egyetem Művészeti Kar: „Akár a hajdani prédikátorok…” (Tolnai Lajos „erkölcstana”)

12. 30 Dr. habil. Bertók Rózsa, egyetemi docens PTE BTK: Erkölcs és nevelés. Identitásválságok a 21. században

13. 10 – 14. 00 Szünet

14. 00 Dr. habil Trautmann László, Budapesti Corvinus Egyetem: Közjó - igazságosság - piacgazdaság

14. 40 Dr. Horváth Csaba PhD, PTE ÁJK: A politikai kultúra alakulása a rendszerváltástól napjainkig

15. 20 Dr. habil Kákai László, PTE BTK: Tudomány és erkölcs kérdése a politikában és a politikatudományban

16. 00 Dr. Hantó Zsuzsanna, PhD Bp.: Erkölcs és pártpolitika

16. 40 – 17. 00 Szünet

17. 00 Fórum. Prof. Dr. Heller Ágnes: Szobor a jó embernek. Dilemmák a köznapi etikában – diskurzus Heller Ágnes írásáról

19. 00 Fogadás

 

November 10. – Szekció-előadások
(20 perces előadások és viták)


1. Szekció 25002 terem
A filozófiai etika lehetősége a globalizáció korában

9. 30 Dr. habil Balogh László Levente, Debreceni Egyetem, BTK: A történelmi bűn és a politikai felelősség

9. 50 Dr. habil Tóth I. János, SZTE BTK: Fogoly dilemma és hatalom etikai vonatkozásai

10. 10 Dr. Hrubi Attila PhD, PTE Művészeti Kar: A „rossz” megváltozott természete. Gondolatok a környezetetikáról

10. 30 Dr. Barcsi Tamás PhD, PTE ETK: A kanti és a hegeli erkölcsfilozófia összeegyeztetésének kísérletei a kortárs morálfilozófiában

10. 50 – 11. 20 Vita

11. 20 – 11. 40 Szünet

11. 40 Dr. Koller Inez Zsófia PhD, PTE FEEK: Etika a globalizálódó világban. A virtuális közösségek etikailag megítélhető viszonyai

12. 00 Garai Zsolt, PTE BTK: Az erény fordulat az etikában

12. 20 Dr. András Ferenc PhD, Pannon Egyetem: Nevelés, kommunikáció és realizmus

12. 40 – 13. 10 Vita

 

2. Szekció 25003 terem
Erkölcs és művészet

9. 30 Dr. habil V. Gilbert Edit, PTE BTK: Az isteni és emberi törvények szellemében

9. 50 Galántai László, PTE BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola: Elbeszélés, igazság, történés – Alain Badiou Etikája az irodalmi művek elemzésében

10. 10 Dr. Kolta Dóra, PhD Gödöllő: Ady és a kategorikus imperatívusz

10. 30 Dr. Bence Erika PhD, Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék: Erkölcsi parabolák Gion Nándor Testvérem, Joáb és Izsakhár című regényeiben


10. 50 – 11. 20 Vita

11. 20- 11. 40 Szünet


11. 40 Dr. Németh Ferenc, Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék: A női test értelmezés-variánsainak erkölcsi aspektusai Pechán József (1875–1922) fotó- és képzőművészetében – a 21. század távlatából

12. 00 Krajnik Szabolcs, Kaposvári Egyetem, Művészeti Kar: Kortárs művészet és felelősség

12. 20 Galambos Attila, Ethosz Egyesület: Button button és a doboz paradoxona

12. 40 – 13. 10 Vita

3. Szekció 25301 terem
Erkölcs a nevelésben

9. 30 Bécsi Zsófia, PTE BTK: Erkölcs a nevelőben. Az erkölcsi nevelés támasztotta követelmények a 21. század pedagógusai számára
9. 50 Dr. habil. Josip Ivanovic, Dr. Josip Lepeš, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka: A kompetencia alapú oktatás elemzése a Vajdaság közoktatásában
10. 10 Dr. habil. Karikó Sándor, SZTE JGYPK: A legegyénibb létezés és a közösségiség
10. 30 Dr. Tigyi Zoltánné PhD, PTE ETK: Nevelés és erkölcs - az értékek változása a közoktatásban
10. 50 – 11. 20 Vita

11. 20 – 11. 40 Szünet

11. 40 Dr. Radványi Katalin PhD, ELTE, B.G. Gyógypedagógiai Kar: Etika, vagy erkölcs? Néhány átgondolásra érdemes szempont az SNI gyermekek fejlesztése során
12. 00 Petőné Csima Melinda, PTE ETK: Az egészségérték közvetítésének pedagógiai aspektusai
12. 20 Angyal Magdolna, PTE ETK: A bioetikai alapelvek oktatásának szükségszerűsége a védőnői módszertan kurzus részeként
12. 40 – 13. 10 Vita

4. szekció 25001 terem
Az erkölcs társadalomtudományi aspektusai

9. 30 Prof. Dr. Kiss László, alkotmánybíró: Jog és erkölcs
9. 50 Dr. Andrássy György, PTE ÁJK: Erkölcs és jog
10. 10 Dr. Bencsik András, PTE ÁJK: Erkölcs és közigazgatás
10. 30– 11. 00 Vita

11. 00 – 11. 20 Szünet

11. 20 Dr. Szabó Gábor PhD, PTE ÁJK: Igazságosság – lojalitás – legitimitás
11. 40 Dr. Gazdag László CSc, Kodolányi János Főiskola: Erkölcs és gazdaság
12. 00 Dr. habil Kákai László, PTE BTK: Az erkölcs értelmezése a közéleti-politikai eseményekben
12. 20- 12. 50 Vita
 

Tipp

Töltsd ki a kedvencek fület adatlapodon, hadd lássák volt évfolyamtársaid, változott-e az ízlésed bármiben, vagy ki is volt igazából a kedvenc tanárod, csoporttársad!

Évfolyamlisták

Csoportok

Tablóképek

Nincs az Ön évfolyamában más regisztrált felhasználó.

Üzenőfal

Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt, amely hozzájárul az Európai Unió polgárai közötti
gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségének csökkentéséhez.