Vissza az eseményekhez

Erkölcsi kérdések a 21. században

Dátum: 2012. november 9. - 2012. november 9.

A PTE BTK Filozófia Tanszék, a Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület, az ETHOSZ Egyesület, a Pólusok Társadalomtudományi Egyesület, a PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék, a PTE ETK Egészségfejlesztési és Népegészségtani Tanszék és az MTA PAB Filozófiai Munkabizottság konferenciája. A rendezvény a PTE BTK támogatásával valósul meg, a PTE BTK 30/20 című jubileumi rendezvénysorozatának részeként.

 

November 9. – Plenáris előadások
(30 perces előadások, utána 10 perc diskurzus) 25001 terem

11. 00 Megnyitó - Köszöntő

11. 10 Prof. Dr. Weiss János PTE BTK, az MTA doktora: Az etika társadalomelméleti kontextusban

11. 50 Dr. habil. Druzsin Ferenc, egyetemi magántanár, ELTE BTK, Kaposvári Egyetem Művészeti Kar: „Akár a hajdani prédikátorok…” (Tolnai Lajos „erkölcstana”)

12. 30 Dr. habil. Bertók Rózsa, egyetemi docens PTE BTK: Erkölcs és nevelés. Identitásválságok a 21. században

13. 10 – 14. 00 Szünet

14. 00 Dr. habil Trautmann László, Budapesti Corvinus Egyetem: Közjó - igazságosság - piacgazdaság

14. 40 Dr. Horváth Csaba PhD, PTE ÁJK: A politikai kultúra alakulása a rendszerváltástól napjainkig

15. 20 Dr. habil Kákai László, PTE BTK: Tudomány és erkölcs kérdése a politikában és a politikatudományban

16. 00 Dr. Hantó Zsuzsanna, PhD Bp.: Erkölcs és pártpolitika

16. 40 – 17. 00 Szünet

17. 00 Fórum. Prof. Dr. Heller Ágnes: Szobor a jó embernek. Dilemmák a köznapi etikában – diskurzus Heller Ágnes írásáról

19. 00 Fogadás

 

November 10. – Szekció-előadások
(20 perces előadások és viták)


1. Szekció 25002 terem
A filozófiai etika lehetősége a globalizáció korában

9. 30 Dr. habil Balogh László Levente, Debreceni Egyetem, BTK: A történelmi bűn és a politikai felelősség

9. 50 Dr. habil Tóth I. János, SZTE BTK: Fogoly dilemma és hatalom etikai vonatkozásai

10. 10 Dr. Hrubi Attila PhD, PTE Művészeti Kar: A „rossz” megváltozott természete. Gondolatok a környezetetikáról

10. 30 Dr. Barcsi Tamás PhD, PTE ETK: A kanti és a hegeli erkölcsfilozófia összeegyeztetésének kísérletei a kortárs morálfilozófiában

10. 50 – 11. 20 Vita

11. 20 – 11. 40 Szünet

11. 40 Dr. Koller Inez Zsófia PhD, PTE FEEK: Etika a globalizálódó világban. A virtuális közösségek etikailag megítélhető viszonyai

12. 00 Garai Zsolt, PTE BTK: Az erény fordulat az etikában

12. 20 Dr. András Ferenc PhD, Pannon Egyetem: Nevelés, kommunikáció és realizmus

12. 40 – 13. 10 Vita

 

2. Szekció 25003 terem
Erkölcs és művészet

9. 30 Dr. habil V. Gilbert Edit, PTE BTK: Az isteni és emberi törvények szellemében

9. 50 Galántai László, PTE BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola: Elbeszélés, igazság, történés – Alain Badiou Etikája az irodalmi művek elemzésében

10. 10 Dr. Kolta Dóra, PhD Gödöllő: Ady és a kategorikus imperatívusz

10. 30 Dr. Bence Erika PhD, Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék: Erkölcsi parabolák Gion Nándor Testvérem, Joáb és Izsakhár című regényeiben


10. 50 – 11. 20 Vita

11. 20- 11. 40 Szünet


11. 40 Dr. Németh Ferenc, Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék: A női test értelmezés-variánsainak erkölcsi aspektusai Pechán József (1875–1922) fotó- és képzőművészetében – a 21. század távlatából

12. 00 Krajnik Szabolcs, Kaposvári Egyetem, Művészeti Kar: Kortárs művészet és felelősség

12. 20 Galambos Attila, Ethosz Egyesület: Button button és a doboz paradoxona

12. 40 – 13. 10 Vita

3. Szekció 25301 terem
Erkölcs a nevelésben

9. 30 Bécsi Zsófia, PTE BTK: Erkölcs a nevelőben. Az erkölcsi nevelés támasztotta követelmények a 21. század pedagógusai számára
9. 50 Dr. habil. Josip Ivanovic, Dr. Josip Lepeš, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka: A kompetencia alapú oktatás elemzése a Vajdaság közoktatásában
10. 10 Dr. habil. Karikó Sándor, SZTE JGYPK: A legegyénibb létezés és a közösségiség
10. 30 Dr. Tigyi Zoltánné PhD, PTE ETK: Nevelés és erkölcs - az értékek változása a közoktatásban
10. 50 – 11. 20 Vita

11. 20 – 11. 40 Szünet

11. 40 Dr. Radványi Katalin PhD, ELTE, B.G. Gyógypedagógiai Kar: Etika, vagy erkölcs? Néhány átgondolásra érdemes szempont az SNI gyermekek fejlesztése során
12. 00 Petőné Csima Melinda, PTE ETK: Az egészségérték közvetítésének pedagógiai aspektusai
12. 20 Angyal Magdolna, PTE ETK: A bioetikai alapelvek oktatásának szükségszerűsége a védőnői módszertan kurzus részeként
12. 40 – 13. 10 Vita

4. szekció 25001 terem
Az erkölcs társadalomtudományi aspektusai

9. 30 Prof. Dr. Kiss László, alkotmánybíró: Jog és erkölcs
9. 50 Dr. Andrássy György, PTE ÁJK: Erkölcs és jog
10. 10 Dr. Bencsik András, PTE ÁJK: Erkölcs és közigazgatás
10. 30– 11. 00 Vita

11. 00 – 11. 20 Szünet

11. 20 Dr. Szabó Gábor PhD, PTE ÁJK: Igazságosság – lojalitás – legitimitás
11. 40 Dr. Gazdag László CSc, Kodolányi János Főiskola: Erkölcs és gazdaság
12. 00 Dr. habil Kákai László, PTE BTK: Az erkölcs értelmezése a közéleti-politikai eseményekben
12. 20- 12. 50 Vita
 

Tipp

Szervezd meg az évfolyamod osztálytalálkozóját! Hívd meg őket az oldalra, alapítsatok egy csoportot, ahol meg tudjátok beszélni a részleteket!


Évfolyamlisták

Csoportok

Tablóképek

Nincs az Ön évfolyamában más regisztrált felhasználó.

Üzenőfal

Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt, amely hozzájárul az Európai Unió polgárai közötti
gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségének csökkentéséhez.